Co daje aktywność fizyczna

Co daje aktywność fizyczna

We współczesnym świecie pojawia się wiele chorób, które jeszcze do niedawna występowały raczej w niewielkim zakresie, które nie stanowiły jakiegoś szerszego problemu – te choroby możemy nazwać chorobami cywilizacyjnymi, bowiem rozwijają się one wprost proporcjonalnie do tego, na jakim poziomie rozwoju cywilizacyjnego jest dany kraj, dane społeczeństwo. Do takich chorób można zaliczyć wszystkie schorzenia układu krążenia, a wiec nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, choroby serca. Kolejna grupa chorób to choroby nowotworowe, cukrzyca typu II i nadwaga, z ta ostatnia wiąże się dość ściśle problematyka związana z chorobami narządów ruchu, a więc wszelkie schorzenia kręgosłupa, stawów czy wiele chorób neurologicznych. Nasza współczesna medycyna stara się ścigać z tymi wszystkimi chorobami, farmaceuci opracowują wciąż nowe leki, mające lepsze działanie od poprzednich. Tymczasem okazuje się, że wystarczy odpowiednia aktywność fizyczna, aby wiele chorób nie tak mocno dokuczało, aby proces leczenia ich przebiegał znacznie korzystniej, w końcu również w tym znaczeniu, że większość chorób cywilizacyjnych nie miałoby w ogóle szansy na powstanie, a wiec tu kłania się rola zapobiegawcza poprzez właśnie aktywność fizyczną. Wszelkie formy ruchu, ćwiczeń fizycznych poprawiają w naszym organizmie krążenie, zmniejszają nadciśnienie tętnicze, a więc automatycznie powodują zmniejszenie się poziomu cholesterolu i walkę z miażdżycą. Kolejna kwestia to wzmocnienie serca, a poprzez wzmocnienie mięśni zapobieganie wszelkim chorobom kręgosłupa, wyeliminowanie tak obecnie powszechnego zjawiska jak bóle pleców.

Comments are closed.